THỜI GIAN LÀ VÀNG

NGÀY, THÁNG, NĂM 2010

Tài nguyên dạy học

ANH_noi_tru.jpg Dong_dien_trong_chat_dien_phan.flv Giao_thoa_khe_Young.flv Chuyen_dong_cua_dien_tich_trong_dien_tu_truong.flv CONG_HUONG.flv 1_nguon_phat_song.flv 10_co_gai_nga_3_dong_loc_500.jpg 06BacThang.jpg 65133785small_1493311.jpg Anh_Dung__5.jpg

DANH NGÔN SONG NGỮ

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường PTDT Nội trú tỉnh Hà Giang

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH HÀ GIANG - TỈNH HÀ GIANG

  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH HÀ GIANG: MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GÓP Ý ĐỂ WEBSITE NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

  CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

  Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Lâm Duy (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:04' 20-03-2010
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 294
  Số lượt thích: 0 người
  Phạm Duy
  1
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG
  TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH
  Hà giang, ngày 19 tháng 03 năm 2010
  Tổ Hoá - TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH
  Phạm Duy
  2
  DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON
  DẪN XUẤT HALOGEN
  ANCOL - PHENOL
  Chương
  7
  Bài
  39
  (Tiết 55)
  Nam học: 2009 - 2010.
  Phạm Duy
  3
  I. Khái niệm, phân loại
  1. Khái niệm
  VD:
  CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

  CH  CH + Br2 → CHBr = CHBr

  CH  CH + 2Br2 → CHBr2-CHBr2

  CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

  C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

  Phạm Duy
  4
  I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI
  1. Khái niệm
  Trong các chất sau chất nào là dẫn xuất hiđrocacbon:
  CH3Cl, CH3Br , CH2=CH-Cl , CH3-CH3 , CH3-CH2-OH,
  C6H5Br , CH4 , CH2Cl2, CH2ClF , CH2=CH-CH3
  Trong các chất sau chất nào là dẫn xuất hiđrocacbon:
  CH3Cl, CH3Br , CH2=CH-Cl , CH3-CH3 , CH3-CH2-OH,
  C6H5Br , CH4 , CH2Cl2, CH2ClF , CH2=CH-CH3
  Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro của hiđrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

  Phạm Duy
  5
  Các phương pháp điều chế dẫn xuất halogen?
  * Phản ứng thế nguyên tử H bằng nguyên tử halogen
  CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
  * Phản ứng cộng nguyên tử halogen và hiđrohalogennua vào phân tử hiđrocacbon không no
  CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl
  CH  CH + Br2 → CHBr = CHBr
  CH  CH + 2Br2 → CHBr2-CHBr2


  * Phản ứng thế nhóm OH của ancol bằng nguyên tử halogen
  C6H5OH + HBr → C6H5Br + H2O
  Phạm Duy
  6
  I. KHI NI?M, PHN LO?I
  2. Phân loại
  G?c hidrocacbon + Nguyn t? halogen
  - Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon no, mạch hở
  VD: C2H5Cl etyl clorua; CHCl3 clorofom (triclometan)

  - Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon không no, mạch hở
  VD: CH2=CHCl vinyl clorua

  - Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon thom
  VD: C6H5Br : phenyl bromua hay brom benzen
  Phạm Duy
  7
  * Bậc dẫn xuất halogen:
  VD:
  Bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nguyên tử halogen
  CH3-CH2-CH2Cl
  I
  III
  II
  BậcI
  Bậc III
  Bậc II
  I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI
  2. Phân loại
  Phạm Duy
  8
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ (SGK)
  - Ở điều kiện thường
  + Lµ chÊt khÝ (mét sè chÊt cã ph©n tö khèi nhá): CH3Cl, CH3F…
  + Lµ chÊt láng hoÆc r¾n: c¸c dÉn xuÊt cã ph©n tö khèi lín.
  - Hầu như không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ
  Phạm Duy
  9
  iii. tính chất hoá học
  ------------
  C-->--
  X
  1. Ph?n ?ng th? nguyờn t? halogen b?ng nhúm -oh
  thí nghiệm: Dun nh? h?n h?p g?m etyl bromua (C2H5-Br) trong dung d?ch NaOH , d?ng th?i l?c d?u sau m?t th?i gian thu d?oc h?n h?p d?ng nh?t, do dó x?y ra ph?n ?ng?
  C2H5
  Pt:
  -Br
  oh
  oh
  Na
  +
  -br
  C2H5-oh
  +
  naBr
  Phương trình hoá học chung
  R-x
  +
  naOH
  R-OH
  +
  NaX
  Liên kết cacbon với halogen là liên kết phân cực.
  Do đặc điểm này mà phân tử halogen có thể tham gia phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH, phản ứng tách hiđrohalogenua
  Phạm Duy
  10
  III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  2. Phản ứng tách hiđro halogenua
  * PT:
  CH2-CH2
  H
  Br
  +
  KOH
  CH2=CH2
  + KBr + H2O
  ---------
  --
  -----
  ---------------
  -----
  -------
  * Cách tách:
  Halogen tách cùng với nguyên tử H ở nguyên tử c bên cạnh
  Phạm Duy
  11
  * Hướng của phản ứng tách hiđro halogenua?
  CH2 –CH –CH–CH3
  H
  H
  Br
  C2H5OH, t0
  CH3- CH = CH-CH3 + KBr + H2O
  CH2 = CH-CH2-CH3 + KBr + H2O
  I
  II
  ( sp chính)
  ( sp phụ)
  Quy tắc tách Zaixep: Nguyên tử halogen sẽ ưu tiên tách ra cùng với nguyên tử H ở C có bậc cao hơn ở bên cạnh.
  KOH
  +
  Phạm Duy
  12
  IV. ỨNG DỤNG
  1. Làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ
  Ống PVC
  ?ng PVC màu
  Phạm Duy
  13
  Ống dẫn
  Nhựa che mưa
  Ống dẫn
  Ống dẫn
  Phạm Duy
  14
  Vải giả da
  Phạm Duy
  15
  Cao su tổng hợp

  Teflon
  Vật liệu siêu bền
  Dụng cụ đun nấu không dính
  Phạm Duy
  16
  Bồn chứa dung môi
  2. Làm dung môi
  Thuốc giảm đau cho các vận động viên
  Thuốc diệt nấm mốc.
  3. Các lĩnh vực khác
  Phạm Duy
  17
  + X2
  + NaOH(l),t0
  + X2,as,t0
  + HX
  + KOH/C2H5OH , t0
  Bài 1: Hoaứn thaứnh daừy chuyeồn hoựa sau :
  Etan ? etylclorua ? etilen ? etylclorua ? etanol
  10s
  20s
  30s
  Phạm Duy
  18
  Bài 2:
  Khi đun nóng CH3- CH2- CH2- Cl trong dung dịch chứa KOH và C2H5OH thu được
  A. propanol.
  B. Propan.
  D. Propen.
  C. axetilen.
  Bài 3:
  B. 1,2- clobrom butan.
  A. Butan.
  C. 2- brom-3-clo butan.
  D. Butan bromua.
  Có tên gọi là?
  A
  C
  10s
  20s
  30s
  10s
  20s
  30s
  Phạm Duy
  19
  Tổ Hoá - TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH
  CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI
  TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
   
  Gửi ý kiến

  TRỞ VỀ ĐẦU TRANG

  Click vào bông hoa để về đầu trang